Resultaten van het vereenvoudigd uitkoopbod door 3d investors via haar dochtervennootschap House of Thor op Zenitel NV – Schrapping van de notering

21 juni 2021
Resultaten van het vereenvoudigd uitkoopbod door 3d investors via haar dochtervennootschap House of Thor op Zenitel NV – Schrapping van de notering

De aanvaardingsperiode van het vereenvoudigd uitkoopbod door 3d investors via haar dochtervennootschap House of Thor BV (de Bieder) op de aandelen uitgegeven door Zenitel NV (de Doelvennootschap), eindigde op donderdag 17 juni 2021 (het Uitkoopbod).

Resultaten van het Uitkoopbod

Tijdens het Uitkoopbod werden 50.461 aandelen in de Doelvennootschap aangeboden.

Frank Donck, CEO van 3d investors en vertegenwoordiger van de Bieder House of Thor: “We zijn tevreden dat we kunnen overgaan tot de uiteindelijke stopzetting van de notering van Zenitel. Hiermee kan Zenitel zich nu volop concentreren op de uitrol van een ambitieuze investeringsstrategie. Het bouwen aan een verbeterde marktpositie en het streven naar langetermijngroei blijven de belangrijkste doelstellingen voor Zenitel.”

De aandelen die niet in het Uitkoopbod werden aangeboden, worden geacht van rechtswege aan de Bieder te zijn overgedragen, met consignatie van de nodige fondsen voor de betaling van de biedprijs bij de Deposito- en Consignatiekas.

Betaling

De betaling van de biedprijs voor de aandelen die tijdens het Uitkoopbod werden aangeboden, zal op woensdag 23 juni 2021 plaatsvinden.

Voor de aandelen die niet in het Uitkoopbod werden aangeboden, en die geacht worden van rechtswege aan de Bieder te zijn overgedragen, worden de nodige fondsen voor de betaling van de biedprijs geconsigneerd bij de Deposito-en Consignatiekas. Elke onbetaalde voormalige aandeelhouder kan betaling bekomen door contact op te nemen met de Deposito- en Consignatiekas.

Schrapping van de beursnotering

Met ingang van vrijdag 18 juni 2021 werd de notering van de aandelen in de Doelvennootschap, die waren toegelaten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, ambtshalve geschrapt in toepassing van artikel 43, lid 4 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

Over House of Thor

House of Thor is een dochtervennootschap van 3d investors, opgericht met het oog op het uitbrengen van het openbaar overnamebod op Zenitel. Zij bezit inmiddels 100% van de aandelen in Zenitel.

3d investors is een familiale investeringsvennootschap die ervoor kiest om mooie bedrijven te bouwen in partnership met ondernemers en management. Daarbij vertrekt men steeds vanuit de kernwaarden: ondernemerschap, empathie, integriteit, passie en wendbaarheid.

3d investors is een vaste en lange termijn aandeelhouder in een aantal beursgenoteerde groepen (KBC, Ackermans & van Haaren, Atenor, Barco en Zenitel), niet-beursgenoteerde ondernemingen (waaronder o.a. Care Cosmetics, Pauwels Consulting, Plastiflex, Studio 100 en 3P) en 3d Real Estate.

Contact: Anthony Callaert, Communications Manager Growth Inc., anthony@growth-inc.be, +32 468 20 52 65

Over Zenitel

Zenitel is een wereldwijde speler op het gebied van ontwikkeling en commercialisering van intelligente communicatiesystemen waarbij veiligheid, gegarandeerde beschikbaarheid en geluidskwaliteit van essentieel belang zijn. Met bijna 120 jaar ervaring heeft Zenitel bewezen dat het een betrouwbare en kwaliteitsvolle leverancier is van omroepsystemen, intercomoplossingen en tweerichtingsradio. Deze systemen interageren met andere beveiligingssystemen, wat eindgebruikers en integratoren toelaat om een allesomvattend en geïntegreerde veiligheidsoplossing te bouwen waarbij toegangscontrole, videobewaking, elektronische berichten en andere oplossingen onderling kunnen worden gecombineerd. Vandaag bevinden zich onder de klanten van Zenitel veiligheidsdiensten, bedrijven en organisaties in de transport en scheepvaartsector, zorginstellingen en industriële bedrijven.

Zenitel stelt wereldwijd ongeveer 300 mensen te werk, heeft haar operationeel hoofdkantoor in Noorwegen en verkoopt haar oplossingen onder de merken Vingtor-Stentofon en Phontech.

Meer informatie kan u vinden op www.zenitel.com.

Disclaimer

Deze mededeling wordt ook in het Engels gepubliceerd. Mochten er hierdoor onduidelijkheden optreden, dan is de Nederlandse versie doorslaggevend.

Dit persbericht is geen aanbod tot aankoop van effecten van Zenitel of een verzoek hiertoe door iemand in eender welk rechtsgebied. Het openbaar overnamebod wordt alleen gedaan op basis van het door de FSMA goedgekeurde prospectus. Er is geen enkele stap ondernomen om een openbaar overnamebod in eender welk rechtsgebied anders dan België mogelijk te maken. Noch dit persbericht, noch eender welke andere informatie met betrekking tot de hierin vervatte materies, mag worden verspreid in eender welk rechtsgebied waar een registratie, kwalificatie of eender welke andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud van dit persbericht of die andere informatie. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een schending van de financiële wet- en regelgeving in dergelijke rechtsgebieden inhouden. House of Thor BV en de met haar verbonden personen wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor de niet-naleving van deze beperkingen door eender welke persoon.

close