Vrijwillig openbaar overnamebod op Zenitel: verlenging van de heropende aanvaardingsperiode tot en met vrijdag 21 mei 2021

28 april 2021
Vrijwillig openbaar overnamebod op Zenitel: verlenging van de heropende aanvaardingsperiode tot en met vrijdag 21 mei 2021

House of Thor BV kondigt aan dat de heropende aanvaardingsperiode, die van start ging op maandag 26 april 2021, verlengd wordt tot en met vrijdag 21 mei 2021 om 16:00 uur (Belgische tijd).

Deze verlenging strekt ertoe de aandeelhouders voldoende tijd te bieden om met kennis van zaken over het bod te kunnen beslissen, rekening houdend met de recente aankondiging van de verhoging van de biedprijs naar 25,50 EUR en de toezegging van aandeelhouders die samen ca. 6% van de Zenitel-aandelen vertegenwoordigen (i.e. bijna de helft van de aandelen die nog niet in het bezit zijn van de bieder) om het verbeterde bod te aanvaarden (zie hierover het persbericht van 23 april 2021).

De resultaten van de heropende aanvaardingsperiode zullen worden bekendgemaakt uiterlijk op maandag 31 mei 2021. Uiterlijk op maandag 14 juni 2021 zal House of Thor BV overgaan tot betaling van de verhoogde biedprijs aan de aandeelhouders die hun aandelen inbrachten tijdens de heropende aanvaardingsperiode. Op dezelfde dag ontvangen de aandeelhouders die het bod reeds eerder hebben aanvaard de prijsverhoging van 2,25 EUR per aandeel.

Gelijktijdig met dit persbericht publiceert House of Thor BV een aanvulling op het prospectus, die nadere toelichting biedt bij de verhoogde biedprijs, en ook bij de inbrengverbintenissen en het gewijzigde tijdschema (met inbegrip van het verwachte tijdspad ingeval van een navolgende heropening (al dan niet in het kader van het vereenvoudigd uitkoopbod)).

Deze aanvulling kan, net als het prospectus en de aanvaardingsformulieren, kosteloos verkregen worden aan de loketten van KBC Bank NV, of telefonisch bij KBC Bank NV op het nummer +32 78 152 153 (KBC Live). De elektronische versies van het prospectus, de aanvaardingsformulieren en de aanvulling kunnen eveneens geraadpleegd worden op het internet op de volgende websites: www.kbc.be/zenitel, www.bolero.be/nl/zenitel, www.bolero.be/fr/zenitel en op de websites van 3D NV en de Doelvennootschap (www.zenitel.be).

Over House of Thor

House of Thor is een dochtervennootschap van 3d investors, opgericht met het oog op het uitbrengen van het openbaar overnamebod op Zenitel. Zij bezit inmiddels 86,83% van de aandelen in Zenitel.

3d investors is een familiale investeringsvennootschap die ervoor kiest om mooie bedrijven te bouwen in partnership met ondernemers en management. Daarbij vertrekt men steeds vanuit de kernwaarden: ondernemerschap, empathie, integriteit, passie en wendbaarheid.

3d investors is een vaste en lange termijn aandeelhouder in een aantal beursgenoteerde groepen (KBC, Ackermans & van Haaren, Atenor, Barco en Zenitel), niet-beursgenoteerde ondernemingen (waaronder o.a. Care Cosmetics, Pauwels Consulting, Plastiflex, Studio 100 en 3P) en 3d Real Estate.

Meer informatie kan u vinden op www.3d-investors.be

Contact: Anthony Callaert, Communications Manager Growth Inc., anthony@growth-inc.be, +32 468 20 52 65

Over Zenitel

Zenitel is een wereldwijde speler op het gebied van ontwikkeling en commercialisering van intelligente communicatiesystemen waarbij veiligheid, gegarandeerde beschikbaarheid en geluidskwaliteit van essentieel belang zijn. Met bijna 120 jaar ervaring heeft Zenitel bewezen dat het een betrouwbare en kwaliteitsvolle leverancier is van omroepsystemen, intercomoplossingen en tweerichtingsradio. Deze systemen interageren met andere beveiligingssystemen, wat eindgebruikers en integratoren toelaat om een allesomvattend en geïntegreerde veiligheidsoplossing te bouwen waarbij toegangscontrole, videobewaking, elektronische berichten en andere oplossingen onderling kunnen worden gecombineerd. Vandaag bevinden zich onder de klanten van Zenitel veiligheidsdiensten, bedrijven en organisaties in de transport en scheepvaartsector, zorginstellingen en industriële bedrijven.

Zenitel stelt wereldwijd ongeveer 300 mensen te werk, heeft haar operationeel hoofdkantoor in Noorwegen en verkoopt haar oplossingen onder de merken Vingtor-Stentofon en Phontech.

Meer informatie kan u vinden op www.zenitel.com

Disclaimer

Deze mededeling wordt ook in het Engels gepubliceerd. Mochten er hierdoor onduidelijkheden optreden, dan is de Nederlandse versie doorslaggevend.

Dit persbericht is geen aanbod tot aankoop van effecten van Zenitel of een verzoek hiertoe door iemand in eender welk rechtsgebied. Het openbaar overnamebod wordt alleen gedaan op basis van het door de FSMA goedgekeurde prospectus. Er is geen enkele stap ondernomen om een openbaar overnamebod in eender welk rechtsgebied anders dan België mogelijk te maken. Noch dit persbericht, noch eender welke andere informatie met betrekking tot de hierin vervatte materies, mag worden verspreid in eender welk rechtsgebied waar een registratie, kwalificatie of eender welke andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud van dit persbericht of die andere informatie. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een schending van de financiële wet- en regelgeving in dergelijke rechtsgebieden inhouden. House of Thor BV en de met haar verbonden personen wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor de niet-naleving van deze beperkingen door eender welke persoon.

close