Vrijwillig openbaar overnamebod op Zenitel: verhoging van de biedprijs naar 25,50 EUR en opening van de heropende aanvaardingsperiode op maandag 26 april 2021

23 april 2021
Vrijwillig openbaar overnamebod op Zenitel: verhoging van de biedprijs naar 25,50 EUR en opening van de heropende aanvaardingsperiode op maandag 26 april 2021

House of Thor BV kondigt aan dat zij de biedprijs van het openbaar overnamebod op Zenitel NV verhoogt van 23,25 EUR naar 25,50 EUR per aandeel.

De verhoging van de biedprijs met 2,25 EUR (ca. 10%) volgt op de interactie met enkele aandeelhouders van Zenitel in de aanloop naar de vrijwillige heropening. Deze aandeelhouders, die samen ca. 6% van Zenitel aanhouden, hebben zich er toe verbonden om in te gaan op het verbeterde Bod. De verhoogde biedprijs vertegenwoordigt een premie van 54,5% t.o.v. de slotkoers op 13 november 2021 (de dag vóór de aankondiging van het Bod).

Frank Donck, CEO van 3d investors en vertegenwoordiger van de bieder House of Thor:

“De afgelopen dagen hadden we contacten met enkele aandeelhouders. Inmiddels hebben deze aandeelhouders, goed voor ca. 6% van de aandelen, ons bevestigd te zullen ingaan op een verhoogd bod van 25,50 EUR. Hierdoor verzekeren we ons reeds van 92,85% van de aandelen.

De verhoogde biedprijs, die een premie van 54,5% ten opzichte van de slotkoers op 13 november 2020 (dag voor aankondiging) inhoudt, moet ook de andere aandeelhouders overtuigen om gebruik te maken van het unieke liquiditeitsmoment dat het heropend bod biedt.

We herbevestigen dan ook onze intentie om over te gaan tot een integrale beursexit omwille van omvang, kost en gebrek aan liquiditeit. Vervolgens kan de vennootschap haar ambitieuze doelstellingen realiseren.”

Aandeelhouders die hun aandelen nog niet inbrachten in het Bod, krijgen de kans om dit alsnog te doen tijdens de heropende aanvaardingsperiode, die loopt van maandag 26 april 2021 tot en met vrijdag 7 mei 2021 om 16:00 uur (Belgische tijd), behoudens verlenging. De aandeelhouders die het Bod tijdens de initiële aanvaardingsperiode wel reeds hebben aanvaard, ontvangen automatisch het verschil tussen de oorspronkelijke biedprijs en de verhoogde biedprijs, op de betalingsdatum van de heropende aanvaardingsperiode.

De Bieder zal een aanvulling op het prospectus publiceren, die net als het prospectus zelf en de aanvaardingsformulieren kosteloos verkregen kunnen worden aan de loketten van KBC Bank NV, of telefonisch bij KBC Bank NV op het nummer +32 78 152 153 (KBC Live). De elektronische versies van het prospectus, de aanvaardingsformulieren en de aanvulling (zodra beschikbaar) kunnen eveneens geraadpleegd worden op het internet op de volgende websites: www.kbc.be/zenitel, www.bolero.be/nl/zenitel, www.bolero.be/fr/zenitel en op de websites van 3D NV en de Doelvennootschap (www.zenitel.be).

De belangrijkste kenmerken van het heropende Bod (tegen de verhoogde biedprijs) worden hier samengevat.

Over House of Thor

House of Thor is een dochtervennootschap van 3d investors, opgericht met het oog op het uitbrengen van het openbaar overnamebod op Zenitel. Zij bezit inmiddels 86,83% van de aandelen in Zenitel.

3d investors is een familiale investeringsvennootschap die ervoor kiest om mooie bedrijven te bouwen in partnership met ondernemers en management. Daarbij vertrekt men steeds vanuit de kernwaarden: ondernemerschap, empathie, integriteit, passie en wendbaarheid.

3d investors is een vaste en lange termijn aandeelhouder in een aantal beursgenoteerde groepen (KBC, Ackermans & van Haaren, Atenor, Barco en Zenitel), niet-beursgenoteerde ondernemingen (waaronder o.a. Care Cosmetics, Pauwels Consulting, Plastiflex, Studio 100 en 3P) en 3d Real Estate.

Meer informatie kan u vinden op www.3d-investors.be

Contact: Anthony Callaert, Communications Manager Growth Inc., anthony@growth-inc.be,

+32 468 20 52 65

Over Zenitel

Zenitel is een wereldwijde speler op het gebied van ontwikkeling en commercialisering van intelligente communicatiesystemen waarbij veiligheid, gegarandeerde beschikbaarheid en geluidskwaliteit van essentieel belang zijn. Met bijna 120 jaar ervaring heeft Zenitel bewezen dat het een betrouwbare en kwaliteitsvolle leverancier is van omroepsystemen, intercomoplossingen en tweerichtingsradio. Deze systemen interageren met andere beveiligingssystemen, wat eindgebruikers en integratoren toelaat om een allesomvattend en geïntegreerde veiligheidsoplossing te bouwen waarbij toegangscontrole, videobewaking, elektronische berichten en andere oplossingen onderling kunnen worden gecombineerd. Vandaag bevinden zich onder de klanten van Zenitel veiligheidsdiensten, bedrijven en organisaties in de transport en scheepvaartsector, zorginstellingen en industriële bedrijven.

Zenitel stelt wereldwijd ongeveer 300 mensen te werk, heeft haar operationeel hoofdkantoor in Noorwegen en verkoopt haar oplossingen onder de merken Vingtor-Stentofon en Phontech.

Meer informatie kan u vinden op www.zenitel.com

Disclaimer

Deze mededeling wordt ook in het Engels gepubliceerd. Mochten er hierdoor onduidelijkheden optreden, dan is de Nederlandse versie doorslaggevend.

Dit persbericht is geen aanbod tot aankoop van effecten van Zenitel of een verzoek hiertoe door iemand in eender welk rechtsgebied. Het openbaar overnamebod wordt alleen gedaan op basis van het door de FSMA goedgekeurde prospectus. Er is geen enkele stap ondernomen om een openbaar overnamebod in eender welk rechtsgebied anders dan België mogelijk te maken. Noch dit persbericht, noch eender welke andere informatie met betrekking tot de hierin vervatte materies, mag worden verspreid in eender welk rechtsgebied waar een registratie, kwalificatie of eender welke andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud van dit persbericht of die andere informatie. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een schending van de financiële wet- en regelgeving in dergelijke rechtsgebieden inhouden. House of Thor BV en de met haar verbonden personen wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor de niet-naleving van deze beperkingen door eender welke persoon.

close