Resultaten van de initiële aanvaardingsperiode van het vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod op Zenitel uitgebracht door House of Thor – Vrijwillige heropening

12 april 2021
Resultaten van de initiële aanvaardingsperiode van het vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod op Zenitel uitgebracht door House of Thor – Vrijwillige heropening


De initiële aanvaardingsperiode van het vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod dat House of Thor BV (de Bieder) op Zenitel NV (de Doelvennootschap) heeft uitgebracht (het Bod), eindigde op 1 april 2021.

Tijdens de initiële aanvaardingsperiode werden 793.978 aandelen in de Doelvennootschap, die 23,98% van de uitstaande aandelen in de Doelvennootschap vertegenwoordigen, aangeboden in het Bod.

De Bieder heeft beslist om het Bod gestand te doen.

Als gevolg daarvan zal de Bieder een totaal van 2.874.984 aandelen in de Doelvennootschap bezitten, die 86,83% van de uitstaande aandelen in de Doelvennootschap vertegenwoordigen.

De betaling van de biedprijs voor de aangeboden aandelen is voorzien op maandag 19 april 2021.

De Bieder heeft besloten om over te gaan tot de vrijwillige heropening van het Bod, van maandag 26 april 2021 tot en met vrijdag 7 mei 2021 om 16:00 uur (Belgische tijd), aan dezelfde prijs als die uiteengezet in het Prospectus.

Frank Donck, vertegenwoordiger van de bieder House of Thor: " De eerste fase zit erop en we zijn blij om te zien dat een meerderheid van de aandeelhouders – met inbegrip van de historische aandeelhouder De Wilg die ca. 12% aanhield en reeds eerder haar steun toezegde – het bod gunstig heeft onthaald. Hiermee bezit House of Thor nu ca. 87% van Zenitel. We willen de aandeelhouders die tot hiertoe hebben afgewacht nog de kans geven om alsnog in te gaan op het bod. Daartoe zullen wij het bod heropenen vanaf maandag 26 april tot en met vrijdag 7 mei. Wie reeds intekende, hoeft verder niets te ondernemen. De biedprijs voor de aandelen die tijdens de eerste aanvaardingsperiode werden ingediend, wordt op maandag 19 april 2021 betaald."

De belangrijkste kenmerken van het heropende Bod worden hier samengevat.  


Over House of Thor

House of Thor is een dochtervennootschap van 3d investors, opgericht met het oog op het uitbrengen van het openbaar overnamebod op Zenitel. Zij bezit inmiddels 86,83% van de aandelen in Zenitel.

3d investors is een familiale investeringsvennootschap die ervoor kiest om mooie bedrijven te bouwen in partnership met ondernemers en management. Daarbij vertrekt men steeds vanuit de kernwaarden: ondernemerschap, empathie, integriteit, passie en wendbaarheid.

3d investors is een vaste en lange termijn aandeelhouder in een aantal beursgenoteerde groepen (KBC, Ackermans & van Haaren, Atenor, Barco en Zenitel), niet-beursgenoteerde ondernemingen (waaronder o.a. Care Cosmetics, Pauwels Consulting, Plastiflex, Studio 100 en 3P) en 3d Real Estate.

Contact: Anthony Callaert, Communications Manager Growth Inc., anthony@growth-inc.be, +32 468 20 52 65

Over Zenitel

Zenitel is een wereldwijde speler op het gebied van ontwikkeling en commercialisering van intelligente communicatiesystemen waarbij veiligheid, gegarandeerde beschikbaarheid en geluidskwaliteit van essentieel belang zijn. Met bijna 120 jaar ervaring heeft Zenitel bewezen dat het een betrouwbare en kwaliteitsvolle leverancier is van omroepsystemen, intercomoplossingen en tweerichtingsradio. Deze systemen interageren met andere beveiligingssystemen, wat eindgebruikers en integratoren toelaat om een allesomvattend en geïntegreerde veiligheidsoplossing te bouwen waarbij toegangscontrole, videobewaking, elektronische berichten en andere oplossingen onderling kunnen worden gecombineerd. Vandaag bevinden zich onder de klanten van Zenitel veiligheidsdiensten, bedrijven en organisaties in de transport en scheepvaartsector, zorginstellingen en industriële bedrijven.

Zenitel stelt wereldwijd ongeveer 300 mensen te werk, heeft haar operationeel hoofdkantoor in Noorwegen en verkoopt haar oplossingen onder de merken Vingtor-Stentofon en Phontech.

Meer informatie kan u vinden op www.zenitel.com

Disclaimer

Deze mededeling wordt ook in het Engels gepubliceerd. Mochten er hierdoor onduidelijkheden optreden, dan is de Nederlandse versie doorslaggevend.

Dit persbericht is geen aanbod tot aankoop van effecten van Zenitel of een verzoek hiertoe door iemand in eender welk rechtsgebied. Het openbaar overnamebod wordt alleen gedaan op basis van het door de FSMA goedgekeurde prospectus. Er is geen enkele stap ondernomen om een openbaar overnamebod in eender welk rechtsgebied anders dan België mogelijk te maken. Noch dit persbericht, noch eender welke andere informatie met betrekking tot de hierin vervatte materies, mag worden verspreid in eender welk rechtsgebied waar een registratie, kwalificatie of eender welke andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud van dit persbericht of die andere informatie. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een schending van de financiële wet- en regelgeving in dergelijke rechtsgebieden inhouden. House of Thor BV en de met haar verbonden personen wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor de niet-naleving van deze beperkingen door eender welke persoon.

close