3d investors bezit via dochtervennootschap House of Thor 98,35% van de aandelen van Zenitel en gaat over tot uitkoopbod

25 mei 2021
3d investors bezit via dochtervennootschap House of Thor 98,35% van de aandelen van Zenitel en gaat over tot uitkoopbod

Na afloop van de vrijwillige heropening van haar openbaar overnamebod (het Bod) op alle aandelen in Zenitel NV (de Doelvennootschap) bezit 3d investors via dochtervennootschap House of Thor BV (de Bieder) 3.256.331 (98,35%) van de aandelen in Zenitel. Daarmee werd de drempel overschreden die de Bieder toelaat om een vereenvoudig uitkoopbod te lanceren.

Frank Donck, CEO van 3d investors en vertegenwoordiger van de Bieder House of Thor: “We zijn tevreden dat we het bod tot een succesvol einde hebben kunnen brengen. Met dit uitkoopbod en de uiteindelijke stopzetting van de notering kan Zenitel zich nu volop concentreren op de uitrol van een ambitieuze investeringsstrategie. Het bouwen aan een verbeterde marktpositie en het streven naar langetermijngroei blijven de belangrijkste doelstellingen voor Zenitel.”

Van vrijdag 28 mei 2021 tot en met donderdag 17 juni 2021 om 16:00 uur (Belgische tijd) hebben aandeelhouders die hun aandelen nog niet hadden aangeboden in het Bod alsnog de mogelijkheid om via hun financiële tussenpersoon de biedprijs van 25,50 EUR per aandeel te bekomen. De aandelen die bij het verstrijken van deze aanvaardingsperiode niet zijn aangeboden, zullen worden geacht van rechtswege aan de Bieder te zijn overgedragen. De noodzakelijke middelen voor de betaling van de biedprijs van de aldus overgedragen aandelen zal in bewaring worden gegeven bij de Deposito- en Consignatiekas ten gunste van hun vroegere eigenaars. Na afloop van het uitkoopbod zal Euronext ambtshalve overgaan tot de schrapping van het aandeel Zenitel.

De Bieder zal al op donderdag 27 mei 2021 overgaan tot betaling van de biedprijs aan de aandeelhouders die hun aandelen inbrachten tijdens de vrijwillige heropening. Op dezelfde dag ontvangen de aandeelhouders die het bod reeds eerder hebben aanvaard de prijsverhoging van 2,25 EUR per aandeel.

Het prospectus (incl. aanvulling) en de aanvaardingsformulieren kunnen kosteloos verkregen worden aan de loketten van KBC Bank NV, of telefonisch bij KBC Bank NV op het nummer +32 78 152 153 (KBC Live). De elektronische versies van het prospectus (incl. aanvulling) en de aanvaardingsformulieren kunnen eveneens geraadpleegd worden op het internet op de volgende websites: www.kbc.be/zenitel, www.bolero.be/nl/zenitel, www.bolero.be/fr/zenitel en op de websites van 3D NV en Zenitel (www.zenitel.be/bid).

Over House of Thor

House of Thor is een dochtervennootschap van 3d investors, opgericht met het oog op het uitbrengen van het openbaar overnamebod op Zenitel. Zij bezit inmiddels 98,35% van de aandelen in Zenitel.

3d investors is een familiale investeringsvennootschap die ervoor kiest om mooie bedrijven te bouwen in partnership met ondernemers en management. Daarbij vertrekt men steeds vanuit de kernwaarden: ondernemerschap, empathie, integriteit, passie en wendbaarheid.

3d investors is een vaste en lange termijn aandeelhouder in een aantal beursgenoteerde groepen (KBC, Ackermans & van Haaren, Atenor, Barco en Zenitel), niet-beursgenoteerde ondernemingen (waaronder o.a. Care Cosmetics, Pauwels Consulting, Plastiflex, Studio 100 en 3P) en 3d Real Estate.

Meer informatie kan u vinden op www.3d-investors.be

Contact: Anthony Callaert, Communications Manager Growth Inc., anthony@growth-inc.be, +32 468 20 52 65

Over Zenitel

Zenitel is een wereldwijde speler op het gebied van ontwikkeling en commercialisering van intelligente communicatiesystemen waarbij veiligheid, gegarandeerde beschikbaarheid en geluidskwaliteit van essentieel belang zijn. Met bijna 120 jaar ervaring heeft Zenitel bewezen dat het een betrouwbare en kwaliteitsvolle leverancier is van omroepsystemen, intercomoplossingen en tweerichtingsradio. Deze systemen interageren met andere beveiligingssystemen, wat eindgebruikers en integratoren toelaat om een allesomvattend en geïntegreerde veiligheidsoplossing te bouwen waarbij toegangscontrole, videobewaking, elektronische berichten en andere oplossingen onderling kunnen worden gecombineerd. Vandaag bevinden zich onder de klanten van Zenitel veiligheidsdiensten, bedrijven en organisaties in de transport en scheepvaartsector, zorginstellingen en industriële bedrijven.

Zenitel stelt wereldwijd ongeveer 300 mensen te werk, heeft haar operationeel hoofdkantoor in Noorwegen en verkoopt haar oplossingen onder de merken Vingtor-Stentofon en Phontech.

Meer informatie kan u vinden op www.zenitel.com.

Disclaimer

Deze mededeling wordt ook in het Engels gepubliceerd. Mochten er hierdoor onduidelijkheden optreden, dan is de Nederlandse versie doorslaggevend.

Dit persbericht is geen aanbod tot aankoop van effecten van Zenitel of een verzoek hiertoe door iemand in eender welk rechtsgebied. Het openbaar overnamebod wordt alleen gedaan op basis van het door de FSMA goedgekeurde prospectus. Er is geen enkele stap ondernomen om een openbaar overnamebod in eender welk rechtsgebied anders dan België mogelijk te maken. Noch dit persbericht, noch eender welke andere informatie met betrekking tot de hierin vervatte materies, mag worden verspreid in eender welk rechtsgebied waar een registratie, kwalificatie of eender welke andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud van dit persbericht of die andere informatie. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een schending van de financiële wet- en regelgeving in dergelijke rechtsgebieden inhouden. House of Thor BV en de met haar verbonden personen wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor de niet-naleving van deze beperkingen door eender welke persoon.

close